MİSYON ve VİZYONUMUZ

Toplumun teknolojik gelişme konusunda bilinçlenmesi ve kültür  seviyesinin yükseltilmesi için her türlü basın yayın araçlarından yararlanarak Eğitim ve Öğretime katkıda bulunmak.

Üyelerin Sosyal Kültürel gelişmelerini temin için organizasyonlar oluşturmak.

Mesleğinde üstün niteliklere sahip ilim adamları ve teknik adamlar yetiştirmek,

Kültür ve Eğitim Kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak , bu alanda olumlu sonuçlar    almak için görevler yüklenmek.

Her türlü Gençlik ve Spor Faaliyetleri yapmak