YÖNETİM KURULUMUZ

Dursun Duyar –            Başkan

Ramazan Serim      –    Başkan Yardımcısı

İsmail Öztemel       –    Asil Üye

Ahmet Demir          –   Asil Üye

Gökhan Erdoğan    –    Asil Üye

Şemsettin Taşkaya – Yönetim Kurulu Yedek Üye

Sabri Hafif             –  Sayman

İbrahim Göktaş      –  Yönetim Kurulu Yedek Üye

Ali Şirin                –   Yönetim Kurulu Yedek Üye

Zekeriya Erdoğan –  Yönetim Kurulu Yedek Üye